Slovenský
Klub
Pacientov

po transplantácii krvotvorných buniek

Nová kostná dreň

Aktuality

Pomoc pacientom

Vytvárame a ponúkame priestor pacientom a spolupacientom, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti zo života, z liečby, z nemocnice, o ich radosti aj bolesti, ktoré ich stretli v náročnom období transplantácie krvotvorných buniek. Veríme, že nasledujúce riadky a odkazy budú povzbudením a posilou pre tých, ktorí týmto ťažkým obdobím prechádzajú alebo ich ešte len čaká.
Prečítajte si príbehy pacientov >>
Ak sa chcete s nami podeliť o svoj príbeh, napíšte nám.

9

Transplantácia

Transplantácia krvotvorných buniek (TKB) je prenos zdravých kmeňových krvotvorných buniek (KB) darcu, ktorým sa znovu obnoví narušená krvotvorba u ich príjemcu. Transplantované kmeňové bunky krvotvorby sa krvnou cestou dostanú do drene chorého, kde postupne začnú produkovať zdravé krvinky ako náhradu za choré. Podstatou liečby je zničenie patologickej krvotvorby chorého intenzívnou cytostatickou liečbou a následne jej obnovenie prenosom zdravých krvotvorných buniek darcu.

9

O nás

Občianske združenie
Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK je združením pacientov po transplantácii krvotvorných buniek, ich rodinných príslušníkov, priateľov a blízkych.
Je to fórum ochotných ľudí, ktorí nezištne pomáhajú odborne, sociálne, psychologicky, ľudsky – tak sebe navzájom ako aj svojim novým a budúcim členom, spolupacientom, ktorých život bol ovplyvnený transplantáciou krvotvorných buniek.

9

Aj takto nás môžete podporiť

Bankové spojenie

Číslo účtu: 4011203856/7500
IBAN:
SK83 7500 0000 0040 1120 3856
SWIFT: CEKOSKBX

Občianske združenie je registrované
Ministerstvom vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-35540, dňa 7. 4. 2010.

Nová kostná dreň

Naši partneri

Liga proti rakovine